Servis klimatizace doporučujeme provádět jednou ročně současně s dezinfekcí a výměnou kabinového filtru. Pracujeme s chladivem R134A a R1234YF (používané u novějších aut).

Dezinfekce ozónem

Dezinfekci provádíme ozónem, který je nejsilnějším přírodním oxidačním činidlem zabíjejícím plísně, bakterie a viry (včetně koronavirů). Další výhodou je, že ozón pouze nemaskuje příčinu zápachu, ale odstraňuje ji a přitom nezanechává žádné stopy na interiéru vozidla ani žádnou kapalinu ve vzduchových průduších.

klimatizace

Plnění klimatizace

chladivem R134A

3,5 / gram

Při běžném plnění funkční klimatizace se doplňuje do cca 200 g chladiva

odsátí starého oleje
zjištění váhy chladícího média
doplnění novým olejem s kontrastní látkou

Plnění klimatizace

chladivem R1234YF

9,5/ gram

Při běžném plnění funkční klimatizace se doplňuje do cca 200 g chladiva

odsátí starého oleje
zjištění váhy chladícího média
doplnění novým olejem s kontrastní látkou